ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
616 คน
5649 คน
126658 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

วันที่ 23 ตุลาคม 2553 วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้ ได้จัดงานสืบสานประเพณีไฟตูมกาขึ้นที่ลานวัฒนธรรมวัดบูรพาบ้านทุ่งแต้
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งแต้ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อ
 

วันที่ 12 กันยายน 2553 วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ได้มีโอกาศต้อนรับคณะประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทำการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้จากระดับ 3 เป็นระดับ 4
 
             อบรมเว็บ 2.0
วันที่ 4 กันยนยน 2553 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา จ.ยโสธร ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการทำเว็บชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 3 จังหวัดคือยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
       

วันที่ 26 ก.ค.53 กองถ่ายสารคดีได้ยกกองถ่ายทำมาที่วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้เพื่อถ่ายทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในศูนย์ฯ
 
วันที่ 11 สค.53 วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ร่วมกับวัมนธรรมจังหวัดยโสธรได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 19-20 ก.ค.53 กศน.ทุ่งแต้ได้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
    
วันที่ 20 ก.ค.53 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมทั้ง 47 ตำบล

วันที่ 15 มิถุนายน 2553 วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้นำเรือไม้ตะเคียนอายุกว่า 100 ปี จากบ้านท่าเยี่ยม จ.ยโสธร มามอบให้กับวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้
   
วันที่3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง กศน.ทุ่งนางโอก ได้นำนักศึกษากว่า 20 คนเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา
  

 

 

 

 ฯพณฯ ท่านระนองรักษ์  สุวรรณฉวี พร้อมผู้บริหารกระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดศูนย์ ICT 5 ศูนย์ ที่จ.ยโสธร

                                                                                           

วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ทำพิธีต่อชะตาเพื่อความเป็นศิริมงคลในวัน ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ของทุกปี 

      

 เยี่ยมศูนย์ ทั่วยโสธร

         สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพระอาจารย์มหาพละ  ฐานงฺกโร ได้ออกเยี่ยมเยือนศูนย์ ICT ใหม่ทั่วทั้งจังหวัดยโสธร    อ่านต่อ 

 รางวัลซิป้า

 เด็กหญิงสุมาลี  สินพันธ์ เข้ารับรางวัลลอันดับ 3 ระดับภาค   ในการแข่งขัน ICT-SIPA SUMMER CAMP2009   อ่านต่อ

 เสน่ห์เมืองลาว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 52ทำบุญที่เมืองอาดสะพอน แขวงสะหวัน                 ต่อ                            

 อบรมนักศึกษา กศน.

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพาจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษา กศน. อ่านเพิ่มเติม

    ยางเดี่ยวหนองถ่ม

     

นักเรียนโรงเรียนยางเดี่ยวหนองถ่มฝึกภาคปฏิบัติการทำกระยาสารท         อ่านเพิ่มเติม    

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com