ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 36 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
513 คน
3983 คน
106216 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เยี่ยมศูนย์วัดบูรพา

                      วันที่ 10 มีนาคม 2553 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ได้ต้อนรับนายวรพัฒน์  ทิวถนอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา โดยมีคณะร่วมติดตามได้แก่ ผู้อำนวยการซิป้า ขอนแก่น ผู้อำนวยการ TOT จ.ยโสธร  ผ.อ.สถิติจังหวัดยโสธร

                       เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการเดินทางมาถึงมีการกล่าวต้อนรับโดยนายคณิตย์  อินธิรัตน์ นายก อบต.ทุ่งแต้ และกล่าวรายงานโดย ผ.อ.สถิติจังหวัดยโสธร เสร็จแล้วมีการต้อนรับจากชุมชนโดยการทำพิธีส่อนขวัญจากผู้สูงอายุ เสร็จแล้วท่านผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมตำบลทุ่งแต้พร้อมรับมอบสินค้าโอท็อปจากชุมชนคือมวยนึ่งข้าว

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com