ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 46 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1025 คน
3765 คน
124774 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

                

                                       พระครูปริยัติ พลากร  เจ้าอาวาสวัดบูรพา องค์ปัจจุบัน

 วัดบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 4 งาน

55 ตารางวา ศาลาการเปรียญ กว้าง 12.20 เมตร ยาว 21.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516

วัดบูรพา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2060 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2083 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและการปกครอง

         มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบคือ

               - เจ้าอธิการสิงห์  อริยธมฺโม    พ.ศ. 2480-2496

              - พระครูสารคุณาภรณ์            พ.ศ. 2519-2546

              -พระมหาพละ  ฐานงฺกโร         พ.ศ.2546-ปัจจุบัน

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2505

เบอร์มือถือ 081-6213542       093-1028268     

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com