ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 31 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
867 คน
4724 คน
125733 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

         วันที่ 26 มีนาคม 2551 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย CCDKM.สำนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางมาตรวจความพร้อม วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ เพื่อเตรียมพิจารณาสนับสนุนคอมพิวเตอร์

ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  

    


 เดือนมิถุนายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้ อนุมัติก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท

 

 


 เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการครั้งแรกจำนวน 10 เครื่องลูก    1 เครื่อง แม่  

 
 รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องจากนายสุทธิชัย  จันทอารักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  วันที่ 27 มิถุนายน 2551

 


 พระครูปริยัติ พลากร ซื้อคอมพิวเตอร์มาเพิ่มอีกจำนวน 10 เครื่อง เข้ามาเพิ่มเติมในศูนย์ฯ และติดตั้งเองโดยพระมหาพละ และ  นายเศกสรรค์  ศิริรัตนะภากร  


  ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 23 สิงหาคม 2551 โดยท่านสือ  ล้ออุทัย ปลัดกระทรวง ICT

 

 

 

  รับมอบคอมพิวเตอร์และโต๊ะจำนวน 5 ชุดจากกระทรวง ICT ขยายจากไซด์ M เป็น L วันที่ 14 สิงหาคม 2552

  


 ปัจจุบัน มีคอมพิวเตอร์กว่า 32  เครื่องคอยให้บริการชุมชน นักเรียน นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้

 


11 มิถุนายน 2552 ออกบู๊ท MICT ที่นครราชสีมา 

 

 

 


 1 พค.2552 รับรางวัลซิป้า ที่กรุงเทพ

 

 


           8-14 ต.ค.52 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม 

 

 


10 พค.53 รับรางวัลซิป้า ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

  


      20 พค .2554 รับรางวัลศูนย์ ICT ดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพชุมชน ที่อาคาร UN  

 

 


 
 14 กย.60 รับรางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่น ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  

 4-7 ต.ค.60 ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 


 

 

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com