ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
518 คน
3988 คน
106221 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว กิจกรรมการต่อชะตาประจำปีวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้

         

        วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11 วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ โดยพระมหาพละ ฐานงฺกโร เจ้าอาวาสวัดบูรพา

ได้จัดกิจกรรมการทำบุญต่อชะตาให้กับญาติโยมชาวบ้านทุ่งแต้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ครั้งหนึ่งในรอบปี เพื่อให้ญาติโยมได้

ได้นำบุตรหลานของตนเข้าวัดฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา และเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพการดำรงชีพสร้างความสมัครสมานสามัคคี

ให้กับคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ก่อนออกพรรษา

         

         

         

         

         

         

         

 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com