ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 43 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
520 คน
3990 คน
106223 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว กศน.ทุ่งแต้

วันที่ 19-20 ก.ค.53 ที่ผ่านมา ศูนย์ กศน.ทุ่งแต้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ได้จัดการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับนักศึกษา กศน.อ.เมือง ศรช.ทุ่งแต้ โดยการนำของ อ.ไพรัชช์ เรืองบุตร ครู กศน.ทุ่งแต้ และวิทยากรประจำศูนย์ฯได้แก่ ผอ.ไชยยนต์  ประสมศรี นายเศกสรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ


  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com