ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
494 คน
3964 คน
106197 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว งานพาแลงปีใหม่ 53

วันที่ 1 มกราคม 2553 ในภาคเช้าบริเวณสนามกลางบ้านทุ่งแต้ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านทุ่งแต้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ส่วนในตอนเย็นภายในลานวัฒนธรรมวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ก็ได้จัดกิจกรรม งานพาแลง โดยได้จัดให้ชาวบ้านแต่ละหมู่ภายในบ้านทุ่งแต้ซึ่งประกอบด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 8 ไดส่งกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมทำอาหารประกวดหมู่ละ 2 คณะ และการแสดงของแต่ละคุ้มรำวงกันอน่างสนุกสนาน มีการจับสลากให้ผู้ที่โชคดีที่เข้ามาร่วมงานโดยมีรางวัลต่างๆมากมาย และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยกิจกรรมทั้งหมดมีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้เป็นผู้สนับสนุน โดยการกำกับของประธานจัดงานคือพระอาจารย์มหาพละ ฐานงฺกโร เจ้าอาวาสวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ และยังได้รับเกียรติจากนางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอีกด้วย

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com