ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
504 คน
3974 คน
106207 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว อบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553 วักบูรพาบ้านทุ่งแต้ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแต้  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง โรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้าโดยการนำของ อ.สุวีรี  พาพะหม  อ.สุวรรณี  อัศวาวุฒิ  ผ.อ.ไชยยนต์  ประสมศรี 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com