ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
496 คน
3966 คน
106199 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว ประเมินศูนย์วัฒนธรรมตำบลทุ่งแต้

วันที่ 12 กันยายน 2553 วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ได้มีโอกาศต้อนรับคณะประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทำการประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมทุกท่าน กลุ่มแม่บ้าน องค์กรต่างๆ โดยในงานได้มีการแสดงวีดีทัศน์พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์วัฒนธรรม การออกร้านของกลุมอาชีพ พร้อมทั้งทำพิธีส่อนขวัญและแสดงการฟ้อนกลองตุ้มเพื่อต้อนรับอีกด้วย

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com