ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 57 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
534 คน
4004 คน
106237 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว                          

วันที่ 30 เมษายน 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพาได้พาเด็กหญิงสุมาลี  สินพันธ์ เข้ารับรางวัลอันดับ 3 ระดับภาค  

          ในการแข่งขัน ICT-SIPA SUMMER CAMP 2009 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

                      

ทำพิธีมอบโดยนายณัฐวุฒิ  จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                          

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com