ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
489 คน
3959 คน
106192 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว   กิจกรรมทำกระยาสารท ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา

                 

วันที่ 17 กันยายน 2552 อ.ชูศรี  ธนาคุณ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ในระดับชั้น ม.1-ม.2

ได้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติการทำขนมกระยาสารท ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา โดยมีกลุ่มแม่บ้านศูนย์วัฒนธรรม

วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ เป็นวิทยากรสาธิต และได้ให้นักเรียนฝึกและทดลองทำในภาคปฏิบัติ

               โดยการออกแบบโลโก้ขนมให้เป็นของ

       โรงเรียนยางเดี่ยวหนองหนองถ่ม เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงของนักเรียน

              

               

               

              

              

              

               

              

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com