ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 48 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
525 คน
3995 คน
106228 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

 


 ศูนย์ CC. วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้วางเสาเอกเสาโท

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งแต้ ได้ทำพิธีวางเสาเอก เสาโทเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างศูนย์ CC. ตำบลทุ่งแต้ โดยมีพระอาจารย์มหาพละ ฐานงฺกโร เจ้าอาวาสวัดบูรพา เป็นผู้กำกับดูแลในการก่อสร้าง โดยในวันนี้ได้มีชาวบ้านทุ่งแต้เป็นจำนวนมากได้เข้ามาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com