ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 47 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
524 คน
3994 คน
106227 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

 ฯพณฯ ท่านระนองรักษ์  สุวรรณฉวี พร้อมผู้บริหารกระทวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

เดินทางเปิดศูนย์ ICT ชุมชนที่จังหวัดยโสธรรวมทั้งสิ้นถึง 5 ศูนย์  ประกอบด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนค้อวัง   ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนม่วงอาจโพธิ์ศรี  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านผักกะย่า

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านมะพริกดู่โพนสิม  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาเวียง

พระมหาพละ  ฐานงฺกโร นายเศกสรรค์  ศิริรัตนะภากร (เสื้อขาว) ท่านสายัญ ประธานศูนย์ ICT ภาคอีสาน (เสื้อฟ้า)

ก็เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับศูนย์ที่เปิดใหม่อย่างพร้อมเพรียง

พระอาจารย์วิเชียร  จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสระเกษ เดินทางมาพร้อมทีมงาน 1 คันรถตู้ เพื่อมาเป็นกำลังใจ

ให้กับศูนย์ที่เปิดใหม่ทั้ง 5 ศูนย์เช่นกัน

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com