ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
522 คน
3992 คน
106225 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 47 ตำบลร่วมทำแผนพัมนาศักยภาพและขยายเครือข่ายวัฒนธรรม

วันที่ 20 ก.ค.2553 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์วัมนธรรมที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นในปี 2553 ทั้งหมดจำนวน 47 แห่ง 47 ตำบล ได้เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบูรพา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com