ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
529 คน
3999 คน
106232 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว กศน.ทุ่งนางโอกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง กศน.ทุ่งนางโอก ได้นำนักศึกษากว่า 20 คนเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา โดยการนำของครูศรช.ตำบลทุ่งนางโอกนางสาวยุภาพร ไชยรักษ์ ได้รับการต้อนรับจากท่านพระมหาพละ ฐานงฺกโร ประธานศูนย์ฯ  นายเศกสรรค์  ศิริรัตนะภากร แกนนำภาคอีสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  โดยมีท่านผ.อ.คนเก่งวิทยากรประจำศูนย์ฯคือ ท่าน ผ.อ.ไชยยนต์  ประสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยงได้เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com