ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 46 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1035 คน
3775 คน
124784 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 สงกรานต์ทุ่งแต้ปี 54

เทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีของชุมชนบ้านทุ่งแต้คือการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนคือ ประเพณีวันสงกรานต์ ในปีนี้วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวมญาติ งานรวมญาติคืองานที่แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันนี้  ลูกหลานที่ไปทำงานยังท้องถิ่นอื่นก็นิยมที่จะกลับมาร่วมงานรวมญาตินี้โดยการร่วมกันมาทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดและร่วมกันสรงน้ำแก่ธาตุ คือกระดูกที่ติดตั้งตามกำแพงวัดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูซึ่งเป็นความเชื่อที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา โดยในงานจะจัดขึ้นทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ส่วนวันที่ 16 เมษายน ของทุกปีก็จะเป็นวันแห่น้ำรอบบ้าน โดยช่วงกลางวันชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันมาทำบุญถวายเพลที่วัด และรดน้ำขอพรจากพระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพนับถือและเป็นศิริมงคล และจะมีขบวนแห่โดยมีกลองยาวเป็นขบวนนำ ผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่น้ำก็จะฟ้อนรำได้ตามอัธยาศัย มีการสาดน้ำระหว่างขบวนที่เคลื่นที่ไปรอบหมู่บ้านเพื่อที่จะไปสรงน้ำพระที่วัดบูรพา วัดป่าลัทฐิวัล และมาสิ้นสุดอยู่ที่ศาลเจ้าปู่กลางหมู่บ้าน เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นกิจกรรมที่ลูกหลานชาวบ้านทุ่งแต้ได้พร้อมใจกันปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

คลิปวีดีโอควันหลงสงกรานต์ทุ่งแต้54   คลิ๊ก

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com