ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 83 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
676 คน
7396 คน
90574 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 

                  โครงการเข้าพรรษาเข้าวัดฟังธรรม

          ของจังหวัดยโสธร     ๒๑     สิงหาคม    ๒๕๕๔

 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com