ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
671 คน
1006 คน
84184 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

 

 

กระเป๋าหวาย

กระเป๋าหวาย หรือหีบหวาย เป็นเครื่องใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าในเวลาเดินทาง หรือใส่เก็บไว้ที่บ้าน สานด้วยหวาย

มีฝาสำหรับเปิด-ปิด มีกุญแจใส่กันขโมย เหมาะสำหรับการเดินทางสำหรับครอบครัวที่มีฐานะดี

 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com