ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 48 คน
 สถิติเมื่อวาน 13 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
262 คน
1052 คน
113454 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 
    เมื่อวันที่. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. ท่านอิทธิพล. คุณปลื้ม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถวายโล่เกียรติคุณคนดีศรีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ


  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com