ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 36 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
857 คน
7363 คน
109596 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 
    เมื่อวันที่. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. ท่านอิทธิพล. คุณปลื้ม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถวายโล่เกียรติคุณคนดีศรีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ


  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com