ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 46 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1027 คน
3767 คน
124776 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว


 ประเพณีจดไฟตูมกา คืนออกพรรษา 2557

เมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านทุ่งแต้ เทศบาลทุ่งแต้ วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้

ได้ร่วมกันจัดงานไปตูมกาขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ 

 แต่โบราณ โดยมีขบวนแห่ตูมการอบหมู่บ้าน รวมทั้งจับฉลากและ

ประกวดเทพีไฟตูมกาด้วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com