ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 43 คน
 สถิติเมื่อวาน 13 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
257 คน
1047 คน
113449 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว


 ประเพณีจดไฟตูมกา คืนออกพรรษา 2557

เมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านทุ่งแต้ เทศบาลทุ่งแต้ วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้

ได้ร่วมกันจัดงานไปตูมกาขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ 

 แต่โบราณ โดยมีขบวนแห่ตูมการอบหมู่บ้าน รวมทั้งจับฉลากและ

ประกวดเทพีไฟตูมกาด้วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com