ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 31 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
864 คน
4721 คน
125730 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 งานฉลองพัดยศพระครูปริยัติพลากร

วันที่ 9-12 มิถุนายน 2554 วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ชาวบ้านทุ่งแต้ได้จัดงานฉลองพัดยศพระครูปริยัติพลากร (พระมหาพละ ฐานงฺกโร ) ซึ่งได้เลื่อนสมณะเป็นพระครูชั้นโท โดยคณะชาวบ้านได้จัดรถขบวนแห่ไปต้อนรับและอัญเชิญพัดยศ ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งแห่ด้วยขบวนกลองยาวรอบบ้าน ส่วนงานในวันที่ 11 มิถุนายน ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากรองเจ้าคณะภาค 10 มาเป็นประธานในพิธี  หน่วยงานราชการจากจังหวัดและหน่วยงานจากท้องถิ่นทุกภาคส่วน พร้อมทั้งทีมงาน ICT ชุมชนจากหลายๆศูนย์และหลายๆจังหวัดเดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพียงนำโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวัดโพธิการาม พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด พี่สิงห์ประธานภาคอีสาน พี่เมย์ พี่เทือง พี่เสน และทีมงานอีกหลายท่าน

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com