ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 24 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
610 คน
2600 คน
123609 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 งานพาแลงทุ่งแต้ 54

วันที่ 13 เมษายน 2554 ชมรมศิษย์เก่าทุ่งแต้ร่วมกับศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ได้ร่วมกันจัดงานพาแลงขึ้น ณ สนามกลางบ้านทุ่งแต้ด้านหน้าศูนย์สามวัยสานสายใยรักตำบลทุ่งแต้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในตำบลได้แก่ อบต.ทุ่งแต้ ฝ่ายปกครอง โรงเรียนบ้านทุ่งแต้และชาวบ้านทุ่งแต้ได้พร้อมใจกันนำอาหารคาวหวานมาร่วมสังสรรค์ร่วมงานพาแลง โดยในงานนี้ได้จัดขึ้นทุกปี ก็เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงเทศกาล รวมถึงญาติพี่น้องที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้กลับมาพบปะพูดคุยกินข้าวร่วมพากัน เชื่อมความสมัครสมานสามัคคีฉันพี่น้อง รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานนี้ด้วยคือการรำวงพื้นบ้าน เพื่อหารายได้เข้าชมรมศิษย์เก่าทุ่งแต้ ได้นำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในตำบลทุ่งแต้ในโอกาศต่อไป

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com