ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
617 คน
5650 คน
126659 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 อบรม กศน.ทุ่งแต้ .

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร ศูนย์ฯทุ่งแต้ ได้อบรมความรู้เบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา โดยการนำของอาจารย์ไพรัชช์  เรืองบุตร ครูศูนย์ฯตำบลทุ่งแต้ วิทยากรโดย ผ.อ.ไชยยนต์  ผสมศรี ผ.อ.โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com