ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 13 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
246 คน
1036 คน
113438 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 อบรม กศน.ทุ่งแต้ .

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร ศูนย์ฯทุ่งแต้ ได้อบรมความรู้เบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา โดยการนำของอาจารย์ไพรัชช์  เรืองบุตร ครูศูนย์ฯตำบลทุ่งแต้ วิทยากรโดย ผ.อ.ไชยยนต์  ผสมศรี ผ.อ.โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com