ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 42 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1018 คน
3758 คน
124767 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

  อบรมคอมพิวเตอร์กลุ่มแม่บ้านโฮมเวอร์คเกอร์

วันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมสธ.และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับกลุมแม่บ้านคนทำงานที่บ้าน เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีไอที เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งกลุ่มแม่บ้านจักสาน ทำขนม สานตะกร้า เป็นอย่างดียิ่ง ประธานในพิธีโดยพระมหาพละ  ฐานงฺกโร ประธานศูนย์เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดอบรมและมีนายไชยยนต์  ประสมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยงเป็นวิทยากร  นายเศกสรรค์  เป็นผู้ช่วยวิทยากร

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com