ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
667 คน
1002 คน
84180 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

 

โฮงซอยยา

โฮงซอยยา โฮงซอยยา คนพากันใช้ ใบยาสิใส่ ม้ววนให้แน่นกลม ให้พอดีหลม ฮูโฮงเจาะไว้ มีดน้อยใหญ่ ซอยยาพ้นฮู ดูให้ดี เส้นแลบเส้นใหญ่ เหี่ยลงใส่ ในสาดปูฮอง ได้เป็นกอง เอาออกตากแดด อย่าให้แปด ปนแนวแปลงปลอม “โฮงซอยยา” เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหั่นยาเส้นจากใบยาที่บ่มไว้จนสุกเหลือง ทำจากไม้กระดานแผ่นหนา ๔ แผ่น แผ่นไม้ทางขาวมือสูงกว่าแผ่นทางซ้ายมือ เพราะต้องเจาะรูวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔ นิ้วฟุต ใช้สำหรับพันใบยาหลายใบเข้าด้วนกันให้แน่นแล้วสอดเข้าไปในรูวงกลม ให้ปลายใบยายื่นพ้นไม้ออกไป แล้วจึงใช้มีดหั่นยาที่มีความคม กดเฉือนใบยาส่วนที่ยื่นออกไปจนขาดร่วงลงที่รองรับ เคลื่อนใบยาและมีดหั่นยาให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เมื่อได้ยาที่หั่นมากพอสมควร จึงนำไปผึ่งแดดให้แห้งและเก็บไว้ตามต้องการฯ

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com