ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 24 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
613 คน
2603 คน
123612 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

  วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ” ประจำปี 2567 โดยมี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอเมืองยโสธร /นายเอกอุกฤษฎษ์ เจริญทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้/ นายบุญรักษ์ ศักดิ์ศรี กำนันตำบลทุ่งแต้ /ฝ่ายปกครองท้องที่/ท้องถิ่น ตำบลทุ่งแต้/พุทธศาสนิกชน/สื่อมวลชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ โดยมีขบวนแห่ รวมถึงขบวน ช้าง 7 เชือก ทั้งนี้ การจัดงานฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาว บ้านทุ่งแต้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com