ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
676 คน
1011 คน
84189 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

 

 

โบม ส่ายข้าว

ไม้หนากลม ขุดขัดแต่งหน้า เพื่อไว้ท่า ส่ายข้างนึ่งสุก ใช้ไม้คลุก คนให้ไอออก บ่ต้องบอก อีสานเอิ้นว่า โบม ส่ายแล้วโจม ข้าวลงในก่อง ยกไปตั้งลองส่อง

คู่กับแนวกิน “โบม” เครื่องมือที่ชาวอีสานใช้ส่ายข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว คือใช้ไม้ปลายมนคล้ายไม่พายเรือขนาดเล็ก ๆ คนข้าวให้ไอระเหยออกไปจน

ได้ข้าวเหนียวที่ร้อนพอดีแล้วจึงใช้มือคลึงใส่ลงไปในก่องข้าว โบม ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นแผ่นหนา ๆ ตัดและถากให้เป็นรูปกลมหรือรีตามต้องการ แล้วขุดหน้า

ไม้ลึกลงประมาณ ๑ นิ้ว ขัดหน้าไม้ให้เรียบสำหรับเทข้าวลงใส่ส่วนบนของโบมมีด้ามสำหรับถือไปเก็บหลังจากใช้แล้ว เพราะโบมมีน้ำหนักมากจึงมักเก็บด้วยวิธีพิง

ไว้กับฝาผนังโดยหันข้างหน้าเข้า ข้างใน ฯ

 

 

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com