ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
673 คน
1008 คน
84186 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 


 อูบเหล็ก อูบเหล็กนี้

มีตามเฮือนซาน ใช้ทนทาน เก็บของมีค่า บ้านโอ่อ่า บ้านฐานะดี บ้านเศรษฐี หรือบ้านนายฮ้อย เก็บพวกสร้อย แหวนจี้เงินทอง

ของสำคัญ ใส่อูบเหล็กไว้ “อูบเหล็ก (หีบเหล็ก)” เป็นเครื่องใช้สำหรับเก็บสิ่งของสำคัญหรือของมีค่า เช่นเดียวกับหีบไม้

 ช่างเหล็กจะทำให้หนาและมีน้ำหนักมาก ข้าง ๆ อูบจะมีหูหิ้วเมื่อปิดฝาลงจะมีที่คล้องกุญแจ ถึง ๒ แห่ง ซึ่งคงจะหมายถึงความปลอดภัยมีมากกว่า

 อูบไม้นั่นเอง อูบเหล็ก ใช้ตามบ้านคนที่มีฐานะดี คนอีสานจะเรียกพวกฐานะดีว่า “นายฮ้อย”ฯ  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com