ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
677 คน
1012 คน
84190 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติพระครูปริยัติพลากร

(พระมหาพละ ฐานงฺกโร)

 

Link เครือข่าย

ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว 

  

อัก

ขาสี่อัน ยึดมั่นหัวท้าย ติดแผ่นไม้ เจาะฮูไว้กลาง วางอักนอน สอดฮูเข้าไม้ สอดนอนไว้ กับไม้คอนอัก

หมุนขาอัก ม้วนด้ายไหมฝ้าย กวักได้หลาย ค้นเฮ็ดเครือหูก “อัก” ทำจากไม้เนื้อแข็งประกอบด้วยแท่งไม้ ๔ ตัว

 (เขาอัก) มีตัวยึดทั้งด้านล่างและด้ายบน ตรงกลางแผ่นไม้ที่ยึดขาอักเจาะเป็นรูตรงกันทั้งบนและล่าง

เพื่อสอดอักเข้ากับขางตั้ง สำหรับหมุนอีกเพื่อการกรอด้ายออกจากกงด้าย การเตรียมกรอด้ายเข้าอักเป็นขั้นตอนที่

นำด้ายไปทำเป็นเครือหูก (ด้ายยาวที่จะขึงไปตามเครื่องทอหรือกี่) โดยดึงด้ายจากอักหลายตัวเกาะกับไม้เล็ก

จำนวนหลายตัวที่เสียบกับหลักไม้ ๒ ตัว ที่ตั้งขนานกัน (อีสาน เรียกหลักค้นหูก) ดึงเกาะกลับไปกลับมาก็จะได้

ไจด้ายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ขึงไปตามไม้เล็ก ๆ กลับไปกลับมาคล้ายกับบันไดลิง เมื่อได้ไจด้ายตามความต้องการ

แล้วจึงหยุดและเตรียมเป็นเครือหูก เพื่อที่จะนำไปทำขั้นตอนต่อไป

  

    

 


     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com