ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 23 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
112 คน
8018 คน
120420 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

 อบรม 60000 ทั่วประเทศ (อสม.หมู่ที่ 1,2,3,8 และแม่บ้านสายใยรัก)

วันที่ 20 มกราคม 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมขนวัดบูรพา ได้จัดอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 60000 คนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านไอที ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ในต่างจังหวัดโดยทั่วถึงกัน โดยในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ที่ 1 วันที่ 21 มค.เป็นเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ที่ 2  วันที่ 22 มค.เป็นเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ที่ 3 วันที่ 23 มค.เป็นเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ที่ 8 และวันที่ 24 มค.เป็นสมาชิกโครงการสายใยรักตำบลทุ่งแต้

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com