ข้องลอยxml:namespace prefix = o /> 

                                                                                                

 

“ชื่อข้องลอย  ลอยน้ำอ่องล่อง                         เชือกผูกจ่อง ใส่แอวเอาไว้

สำหรับใส่ ปลายามตึกแห                                                  ลอยคือแพ บ่จมบ่ลุ่ม”

                                “ ข้องลอย ”  เป็นภาชนะที่ลอยตามน้ำได้สมกับชื่อ เพราะมีทุ่นขนาบข้างไว้ทั้งสองข้าง

ทุ่นสองข้าง ทำจากกระบอกไม้ไผ่ เวลาเจ้าของหาปลาในน้ำก็จะผูกเชือกกับข้องโดยใช้เชือกยาว ๆ ผูกติดไว้กับเอว เพื่อการเคลื่อนไหวไปมาจะไม่กระทบกระเทือนกับข้อง ข้องลอยก็จะลอยตามไปเรื่อย ๆ ข้องลอย เป็นเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ที่มีมานานคู่กับชาวอีสาน